Home

 

IMG_0025“…Wie de huzaare, nog in Venlo ware…”. Dit populaire carnavalsliedje wordt door menigeen meegezongen. Wie of wat waren die huzaren?

In mei 1999 nemen een tiental enthousiaste Venlonaren een opmerkelijk initiatief: zij richten de vereniging “Het Voormalige 2e Regiment Cavalerie” op. Ze worden hierin mede gesteund door het huidige Regiment Huzaren Prins van Oranje en het Cavalerie-museum in Amersfoort.

‘Huzaren’ zijn cavaleristen, oftewel militairen te paard. Eeuwenlang werd het aanzien van Venlo bepaald door de uitgebreide vestingwerken én de aanwezigheid van garnizoenstroepen. Daaronder bevonden zich bijna altijd ook cavaleristen. Naar gelang de uitrusting en/of bewapening werden ze kurassiers, dragonders of huzaren genoemd. Nu nog herinneren overgeleverde begrippen als ‘Ponywaeg’ en ‘Piottenwei’ aan de nauwe band tussen de stad en ‘haar’ cavaleristen.

Venlo is al lang geen vesting meer maar uitgegroeid tot een bruisende stad, waarin moderne zakelijkheid en een Bourgondische inslag elkaar steunen. Overheden en bedrijfsleven beseffen steeds meer de toegevoegde waarde van zinvolle tradities, als middel om Venlo in positieve zin te promoten.Daarom hopen wij dat ons initiatief, om de cavalerie weer terug te laten keren in het Venlose stadsbeeld, uw warme aandacht en steun krijgt. Met deze brochure over de achtergronden en doelstellingen van onze vereniging

‘Het Voormalige 2e Regiment Cavalerie Venlo ’